Sieja

Zaliczana jest do gatunków występujących powszechnie w całej Finlandii. Ryba ta z rodziny łososiowatych spotykana jest w różnych wodach: w rzekach, dużych i małych jeziorach oraz w strefie przybrzeżnej Bałtyku.   Ciało siei jest śledziowate, a zależności od formy mniej lub bardziej wysmukłe. Głowa mała o wygiętym w kształcie nosa pysku. Łuski większe niż u innych łososiowatych. Otwór gębowy sięga do krawędzi oka. Grzbiet od niebieskawo-zielonego do ciemnozielonego z metalicznym pobłyskiem. Brzuch i boki srebrzysto białe. Płetwy  mniej lub bardziej ciemnoniebieskie. Przypominają ubarwieniem płetwy leszcza.